• Om festivalen
 • Dramatikere 2019
 • Utlysning 2021
 • Kontakt
 • Tidligere festivaler
 • Facebook
  Twitter

  Om festivalen

  Norsk Dramatikkfestivaler en arena for stimulering og utvikling av ny norsk dramatikk og scenetekst. Annethvert år velger en fagjury anonymt ut nye tekster for iscenesettelse og ulike former for fremføring.Siden 1985 har Dramatikkfestivalen vært en av de viktigste arenaen for ny norsk dramatikk, og et springbrett for mange av landets dramatikere. 

  Forrige festival ble arrangert 13.-15.juni 2019. Festivalen presenterte scenetekster av Birgitte Larsen, Daria Osipova, Rolf Kristian Larsen og Veronika Erstad. Nytt for Dramatikkfestivalen 2019 var utvelgelse av scenetekst for barn og unge av Liv Marit Weberg, Nelly Winterhalder og Tale Næss.

  Dramatikkfestivalen gir publikum mulighet til å oppleve tekster av utvalgte dramatikere som representerer nåtidens tendenser i norsk dramatikk. Neste Dramatikkfestival er i 2021, velkommen til  festivaldager med visninger, seminarer, samtaler og gjester.

  Norsk Dramatikkfestival støttes av Norsk Kulturråd i tillegg til ulike andre samarbeidspartnere og bidragsytere.
  Samarbeidspartnere for festivalen i 2019 var:

  Dramatikkens hus (hovedsamarbeidspartner)
  Det Norske Teatret
  Heddadagene

  Dramatikerforbundet
  Nationaltheatret
  NRK Radioteater
  Vega Scene
  Brage Teatret
  Trøndelag Teater
  Sogn og Fjordane Teater
  Hordaland Teater
  KHiO

  Norsk Dramatikkfestival eies og drives av Foreningen Norsk Samtidsdramatikk.

  Målet for virksomheten i Foreningen Norsk Samtidsdramatikk er:
  –  Å arrangere Norsk Dramatikkfestival annet hvert år.
  –  Å rekruttere skrivende talent til dramatikerfaget.
  –  Å arbeide for at norsk dramatikk blir oppført på teaterscener, også utenom festivalsammenheng.
  –  Å gi dramatikere teaterfaglig erfaring ved å tilby ulike former for produksjon av manus.
  –  Å skape en møteplass og et faglig forum der dramatikere, andre teaterkunstnere og publikum kan møtes.
  –  Å samarbeide med andre aktører med samme mål for å ytterligere å styrke mulighetene for at norsk dramatikk blir utviklet, produsert og spilt.

  Styremedlemmer i Norsk Dramatikk Festival:
  Gunnar Germundson (styreformann), Kristina Kjeldsberg og Ådne Sekkelsten.

  Festivalen har siden 2014 hatt en todelt ledelse:

  2019 – Hildur Kristinsdottir, kunstnerisk leder
  Gunnar Germundson, fungerende daglig leder
  Pernille Mogensen, daglig leder (permisjon)

  Tidligere festivalledere:

  2014 – 2019 Victoria H. Meirik
  2008 – 2014 Harry Guttormsen
  2006 – 2008 Mette Brantzeg
  2004 – 2006 Ragnhild Mærli
  1998 – 2004 Line Rosvoll
  1990 – 1998 Siri Senje
  1985 – 1990 Rita Abrahamsen